Reda je vždycky ready

„S firmou Reda a.s. spolupracujeme již od roku 2007. Zajišťuje pro nás mimo jiné komplexní logistické služby v oblasti skladování a distribuce. V brněnském centrálním skladu firmy jsou uloženy naše reklamní předměty, které se odtud distribuují do všech regionů. Společnost Reda a.s. plní naše požadavky ve stanovených termínech, kvalitě i množství. Spolehlivě zajišťuje jednotlivé objednávky reklamních předmětů a dodávky vzorků a také centrálně objednané zakázky s distribucí na základě rozdělovníků. Logistické služby firmy Reda a.s. využíváme v rámci e-shopu i zakázek ad-hoc.“

Milada Sochorovská, Česká spořitelna, a.s.