Certifikace a projekty

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2016

Od roku 2018 je REDA a.s. držitelem certifikátu o zavedení systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 v oboru výroba, označování a prodej reklamních předmětů, organizování distribuce firemních reklamních předmětů.

Posílení postavení na zahraničních trzích společnosti REDA a.s.

Název projektu: Posílení postavení na zahraničních trzích společnosti REDA a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007662

Projekt Posílení postavení na zahraničních trzích společnosti REDA a.s. je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu expanze společnosti REDA na zahraniční trhy pomocí účasti na oborových veletrzích v zahraničí. Účast na veletrzích je velmi důležitá pro získání nových obchodních kontaktů, rozšiřování tržního podílu a budování prestiže značky. Cílem účasti je udržení a posílení stávající pozice na zahraničních trzích. Společnost REDA a.s. touto cestou bude propagovat vlastní prodejní značku Excursion. Významným aspektem bude i seznámení se s konkurenční nabídkou (typ produkce, ceny, služby apod.) a získání povědomí o novinkách v designu a technologiích. V důsledku účasti na veletrzích dojde v konečném důsledku k zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení exportu i celkového obratu.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti REDA a.s. za účelem zvýšení jejich kvalifikace

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti REDA a.s. za účelem zvýšení jejich kvalifikace
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003954

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti REDA a.s. za účelem zvýšení jejich kvalifikace je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Příjemcem je společnost REDA a.s. Projekt bude realizován prostřednictvím vzdělávacích kurzů rozdělených do čtyř samostatných dílčích částí.

Dílčí část 1: Typ vzdělávání: Měkké a manažerské dovednosti, Akademie REDA, Cílová skupina: vedoucí středisek a manažeři. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění I - Měkké a manažerské dovednosti, Akademie REDA:BRNO CONSULTING GROUP, s.r.o., Pavlovská 513/13, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 28262352 Ing. Pavel Svobodník, MBA, jednatel

Dílčí část 2: Typ vzdělání: Účetní, ekonomické a právní kurzy, Obecné IT, Cílová skupina: účetní. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění II - Účetní, ekonomické a právní kurzy, Obecné IT:BRNO CONSULTING GROUP, s.r.o., Pavlovská 513/13, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 28262352 Ing. Pavel Svobodník, MBA, jednatel

Dílčí část 3: Typ vzdělání: Obecné IT, Cílová skupina: asistenti. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění III - Obecné IT:S&T CZ s.r.o., Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000, IČ 44846029 Ing. Václav Kraus, jednatel Miroslav Bečka, jednatel

Dílčí část 4: Typ vzdělání: Měkké a manažerské dovednosti, Cílová skupina: vedoucí směny. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění IV - Měkké a manažerské dovednosti:BRNO CONSULTING GROUP, s.r.o., Pavlovská 513/13, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 28262352 Ing. Pavel Svobodník, MBA, jednatel

Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II"

Název projektu: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II"
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/B1.00004

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů v daném regionu prostřednictvím poskytnutí příspěvku na vzdělávání (zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí) jejich zaměstnanců. Společnost REDA obdržela dotace na  dvě vzdělávací aktivity, a to "Rekvalifikační program pro pracovní činnost Vedoucí provozu – mistr / mistrová" a "Potiskové technologie reklamních předmětů v angličtině". Termín realizace vzdělávacích aktivit je červen 2015 - září 2015.